افزایش تعداد تلاش پیام صوتی

توسط در ارسال پیامک, امکانات سامانه, پنل اس ام اس, راهنما پنل 23 مهر 1396

سامانه ارسال پیام کوتاه اس ام اس ما:   در ارسال پیام صوتی، شما میتوانید تعداد تلاش خود را بیشتر از یک بار انتخاب کنید. تعداد تلاش بدین منظور است که اگر فرد موردنظر در دسترس نبود یا جواب نداد، یک بار یا دو بار که جمعا میشود ۲ یا ۳ تلاش دیگر، انجام میشود.   […]

ارسال پیام صوتی

توسط در امکانات سامانه, پنل اس ام اس 8 مرداد 1396

سامانه ارسال پیام کوتاه اس ام اسِ ما:   در پنل اس ام اس ما،‌می توانید پیام صوتی خود را به گوش مخاطب خود برسانید،‌ مزیت پیام صوتی به پیام متنی در این است، که این پیام،‌ به گوش مخاطب خواهد رسید.   همین الان ثبت نام کنید، پنل رایگان دریافت نمایید و پیام صوتی […]